صنایع دستی نانسی

درباره ما

درباره صنایع دستی نانسی

من مهتاب سمیع فنی هستم دارای کارشناسی فناوری اطلاعات. سال 95 از دانشگاه فارغ التحصیل شدم و دنبال کار گشتم. ولی همه جا سابقه کار می خواستن. منم تصمیم گرفتم خودم کارفرمای خودم باشم. از مهر 97 به کلاس فیروزه کوبی رفتم و در کنارش کار میناکاری هم آموزش دیدم. این دو هنر نیاز به تمرین بسیار زیاد دارد و علاقه زیادی باید داشته باشید.

آینده این  هنر خیلی روشن است و فقط لازم است به مرور در این هنر شناخته تر شوم. احتمالا پنج سال دیگر یک کارگاه میناکاری و فیروزه کوبی دارم که در آن مشغول انجام کارهای سفارشی و صادراتی هستیم؛ 

تبدیل به یک کارآفرین نمونه شده ام و شاگردان زیادی زیر دستم کار می کنند و روزی حلال به دست می آورند.

درباره ما
درباره ما