صنایع دستی نانسی

برچسب: تندیس میناکاری

تشخیص میناکاری مرغوب

تشخیص میناکاری مرغوب

تشخیص میناکاری مرغوب را در سایت صنایع دستی نانسی به تحلیل آن می پردازیم . هنر میناکاری هنر اصیل ایرانی هست و باید اصالت خود را در هر زمان و دوره ای حفظ کند. برخی از آثار میناکاری این چنین اصیل و مرغوب نیستند و عواملی در نامرغوب بودن یک...

بیشتر بخوانید