صنایع دستی نانسی

فیروزه کوبی

خواص مس برای انسان

خواص مس برای انسان

خواص مس برای انسان را در سایت صنایع دستی نانسی به بررسی و تحلیل آن می پردازیم. از دیرباز ظروف مسی قابل استفاده بوده و در هر خانه گوشه آشپزخانه ظرف های مسی چیده شده روی هم را مشاهده می کردید ظروف مسی همیشه با سیاه شدن و تغییر رنگ...

بیشتر بخوانید
تشخیص فیروزه کوبی مرغوب

تشخیص فیروزه کوبی مرغوب

تشخیص فیروزه کوبی مرغوب در سایت صنایع دستی نانسی به تحلیل آن می پردازیم. هنر فیروزه کوبی از هنرهای دیرینه با قدمت چند هزار ساله می باشد که نسل به نسل این هنر به ما رسیده و باید از آن مراقبت کنیم و برای تشخیص فیروزه کوبی مرغوب نکاتی را...

بیشتر بخوانید
سنگ فیروزه

سنگ فیروزه چیست؟

سنگ فیروزه در سایت صنایع دستی نانسی به تحلیل آن می پردازیم. سنگ فیروزه یک کانی از جنس فسفات آبدار آلومینیوم و مس با ساختار بلوری کج وجهی است که شفافیتی کدر و مومی شکل دارد، این سنگ قیمتی که در طیف رنگ آبی تا سبز دارای رنگ‌های مختلف تیره...

بیشتر بخوانید
خاتم کاری

خاتم کاری هنری با قدمت دیرینه

خاتم کاری در سایت صنایع دستی نانسی به تحلیل آن می پردازیم . تعریف خاتم کاری در دایره المعارف فارسی «هنر آراستن سطح اشیاء به صورتی شبیه موزائیک ، با مثلث های کوچک. طرح های گوناگون خاتم همواره به صورت اشکال منظم هندسی بوده است. این اشکال هندسی را با قراردادن...

بیشتر بخوانید