صنایع دستی نانسی

میناکاری

تشخیص میناکاری مرغوب

تشخیص میناکاری مرغوب

تشخیص میناکاری مرغوب را در سایت صنایع دستی نانسی به تحلیل آن می پردازیم . هنر میناکاری هنر اصیل ایرانی هست و باید اصالت خود را در هر زمان و دوره ای حفظ کند. برخی از آثار میناکاری این چنین اصیل و مرغوب نیستند و عواملی در نامرغوب بودن یک...

بیشتر بخوانید
تفاوت میناکاری و مس و پرداز

مس و پرداز و میناکاری

مس و پرداز و میناکاری در سایت صنایع دستی نانسی به تحلیل آن می پردازیم. هنر میناکاری و مس پرداز هر دو دارای یک ریشه مشترکی هستند. تفاوت اصلی که در این دو هنر می باشد این است که برای تولید ظروف میناکاری از رنگ مخصوص میناکاری استفاده می شود...

بیشتر بخوانید
مراحل نقاشی بشقاب میناکاری

میناکاری و مراحل آن

میناکاری در سایت صنایع دستی نانسی به تحلیل آن می پردازیم. خیلی جالب است دقیقا مثل خلق یک اثر توسط مخلوقش می باشد. هنر میناکاری مثل فرزندی برای هنرمند می باشد.با عشق و هنری که داشته این اثر هنری را خلق کرده است و این چنین نقش و نگارهایی روی...

بیشتر بخوانید